Vad är Webbanalys?

Utan något sätt att mäta framgången för dina online-kampanjer är din marknadsföring bara gissningar. För att kunna genomföra en webbanalys behövs ett program som t.ex. Google Analytics som samlar in all information om dina besökare som besökt din webbplats.
.
Google Analytics, som är kostnadsfritt, installeras på en webbplats genom att placera en liten bit html-kod på varje sida. Denna kod används av programmet för att spåra besökarna på webbplatsen och presentera denna information grafiskt och i tabellform. Google Analytics är osynligt för besökare på webbplatsen.

webbanalys

Vilken information får man genom webbanalys?.

Webbanalys ger en mängd information om hur besökarna når din webbplats och vad de gör när de kommer dit. Detta ingår och mycket mer:
.
Besökarens ursprung. Ursprunget till en besökare, vare sig det är genom direkt inmatning av en URL, en länk, e-post eller online-sökning.
Unika besökare. Antalet enskilda besökare till en webbplats inom en viss tidsram.
Sidvisningar. Antalet sidor granskade inom en viss tidsram.
Söktermer. De mest populära söktermerna som leder användarna till webbplatsen.
.
Dessutom, om det är korrekt konfigurerat, kommer en webbanalystjänst kunna lämna rapporter om framgången för din marknadsföring på nätet. T.ex:
.
Omvandlingsfrekvens. Den procentuella andelen besökare som besöker en webbplats och utföra en viss åtgärd, till exempel köper en produkt.
Kostnad per omvandling. Genom att använda kostnadsdata från online-marknadsföringskanaler som Google Adwords ser man en kostnad per lyckad omvandling.
.
En fullständig och korrekt användning av webbanalys är viktigt för alla webbaserade företag eftersom det tillåter att välgrundade beslut fattas om marknadsföringsstrategin online. Detta leder till att man som företag kan investera i sin mest lönsamma kanal.