Vad är Google Adwords?

Google Adwords är ett annonsnätverk som hjälper människor att hitta vad du har att erbjuda baserat på deras sökkriterier och dina nyckelord. Man betalar Google med en kostnad per klick. Du dikterar hur mycket din dagliga budget är och Google annonsserver bestämmer när de skall visa annonsen till människor som söker liknande produkter beroende på relevansen i dina sökord.

google adwords

Hur fungerar Google Adwords?

Du anger det högsta belopp du vill betala för varje klick, ju högre bud, desto högre upp visas din annons, vilket ökar chanserna för människor att klicka på den. Du betalar bara när någon klickar på din annons, inte när den visas. Du väljer själv vart besökaren skall komma på din webplats, vilket kan vara startsidan på din webbplats, eller en specifik produktsida beroende på innehållet i din annons..

Relevans har betydelse

Googles annonsmotor väger in relevans tillsammans med ditt bud (Klickpris). Om dina nyckelord och annonsinnehåll är välriktade (mycket relevant för din produkt eller tjänst), kommer din annons att få en högre position än dina konkurrenter – även om de budar mer än du. De algoritmer som Googles annonsmotor använder är komplexa, men tanken är att du kan tävla i världens största sökmarknadsplats även om du har en väldigt liten budget..

Slutsats

Arbeta mycket med era annonser så de blir så relevanta som möjligt till de sökord de är kopplade till och bygg ut listan med sökord.
Addero hjälper er antingen att ta hand om hela er Adwordsannonsering eller hjälper er på vägen genom att utbilda er i hur ni själva kan arbeta med detta.
.